Konsultacija dėl priemonių tvenkiniams tel. 0 650 36262 I-V 8:30-16:00

Garantinės sąlygos

Prietaisui ir komplektuojamoms detalėms suteikiamas garantinis laikotarpis (24 mėn.), nurodytas prekės kortelėje, skaičiuojant nuo pardavimo datos. Garantiniu laikotarpiu šalinami gedimai, atsiradę dėl surinkimo klaidų ar prastos kokybės medžiagų.

Garantinis aptarnavimas atliekamas, jei pateikiamas prekės įsigijimo dokumentas.

Garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, kai nėra vartotojo kaltės dėl gedimo

Garantija nesuteikiama tokiais atvejais:

 •  prekė naudota nesilaikant eksploatavimo sąlygų, numatytų instrukcijoje;
 • prekė mechaniškai arba kitaip pažeista;
 • gedimas atsirado dėl per aukštos įtampos ar jos šuolių (dėl kliento ar nesant jo kaltės);
 • naudojant prekę ne pagal paskirtį;
 • gedimams, kuriuos sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai;
 • gedimams, kuriuos sukėlė stichinės nelaimės (žaibas, potvynis ir pan.);
 • gedimams, kai nustatomi prietaiso perkrovimo požymiai;
 • gedimams, atsiradusiems naudojant medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos gamintojo;
 • jei prietaisas buvo remontuotas licenciją šiems darbams neturinčios bendrovės ar nekvalifikuoti (neatestuoti ar nesertifikuoti) asamenys, neturintys teisės teisės atlikti tokio pobūdžio darbus;
 • jei įrenginys buvo ardytas ar kitaip paveiktas;
 • laiku neatlikus privalomų profilaktinės priežiūros darbų, jei gamintojas taip nurodė.

 

Mūsų parduodamų prekių garantinį aptarnavimą atlieka tik Hydropool LT serviso centras Kaune.

Dėmesio: servisas, į kurį reikia kreiptis prekės gedimo atveju, nurodomas prekės įsigijimo dokumente t.y. sąskaitoje-faktūroje. Prekių garantija nurodoma kiekvienos prekės detaliame aprašyme. Dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo maloniai prašome kreiptis tiesiai į Hydropool LT serviso centrą.

Prekių grąžinimas

Vartotojų įsigytų prekių internetiniame puslapyje keitimas ir grąžinimas vyksta vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.364 straipsniu „Vartotojo teisės, kai prekė yra netinkamos kokybės“, o prekių, įsigytų fizinėje parduotuvėje keitimas ir grąžinimas vyksta vadovaujantis: Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

Jei gauta prekė Jums nepatiko, turite teisę per 14 dienų nuo jų pristatymo dienos jos atsisakyti ir atgauti sumokėtus pinigus. Jums nereikia nurodyti atsisakymo priežasčių.

Grąžinti galima šiais būdais:

 • atnešant į Hydropoo LT parduotuvę;
 • per siuntų tarnybos kurjerį; 
 • per paštomatą.

 

Visas išlaidas, susijusias su prekės grąžinimu, apmoka pirkėjas. 

Prekės keičiamos ir grąžinamos pirkėjo rašytiniu prašymu, jame nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numerį, datą, prekę, kainą, pristatymo datą.

Grąžindami prekę, prie prašymo Jūs turite pateikti daikto pirkimą iš mūsų parduotuvės įrodančius dokumentus bei prekės garantiją patvirtinantį dokumentą, jeigu toks yra. Pirkimą įrodančiais dokumentais gali būti laikomi, pirkimo-pardavimo kvitas, PVM sąskaita-faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kita.

Jeigu Jūs neišsaugojote prekės pirkimo-pardavimo dokumento, prekė gali būti keičiama arba vykdomi kiti Jūsų prašyme nurodyti reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas, grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Grąžinamas daiktas turi būti nenaudotas, nesugadintas, nepraradęs prekinės išvaizdos, išsaugotos jo vartojamosios savybės, pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija.

Mes galime atsisakyti priimti atgal prekę, jei buvo padaryti prekės ar pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes, nuplėštas apsaugines plėveles ir permatomų pakuočių, kurios netrukdytų pasinaudoti prekės apžiūrėjimo teise, pažeidimus.

Jei prekei padaryti pakuotės pažeidimai lemia, jog prekė negalės būti vėliau realizuota už tą pačią kainą, nepažeidžiant kito šios prekės pirkėjo teisių į naujos ir nenaudotos prekės įsigijimą, tokios prekės gali būti grąžinamos tik mūsų bendru sutarimu (pavyzdžiui, Jums sutikus kompensuoti prekės nuvertėjimo skirtumą).

Visas tiesiogines išlaidas, susijusias su prekės grąžinimu, apmoka pirkėjas. „Tiesioginės išlaidos“ neapima administracinių, prekių tvarkymo ar grąžinimo į sandėlį išlaidų, kurias turėtų pirkėjas apmokėti.

Pardavėjas, priėmęs ir įvertinęs pirkėjo grąžinamą prekę, ne vėliau kaip per 14 dienų, turi grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus.

Kitos nuostatos

Pirkėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi tam tikras teises, susijusias su netinkamos kokybės Prekėmis. 

Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal minėtas nuostatas. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą internetinėje parduotuvėje.

Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių nuostatu, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.

Šioms nuostatoms ir santykiams tarp šalių (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių nuostatu ar susijęs su šiomis nuostatomis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo internetinėje parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/. 

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt. 

Palikite Komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Atgal į Viršų
Gaminys buvo pridėta į jūsų krepšelį